Sök på webbplatsen


Underhållningsprojekt YES-event

Ungdomarna i projektet ska vara med och ordna en ungdomskonferens, YES-event, med ungdomar från hela Europa. Ungdomarna kommer från 12 olika EU länder och det kommer att vara ca 150 deltagare på konferensen. Konferensen håller på i 5 dagar.

De vill visa upp kultur från landsbygden där de bor på konferensen.

De ska ordna disco, ha lokala band som spelar, teater, sång och visa matkultur från bygden. De vill också göra en klottertavla där alla som är med på konferensen kan skriva sina tankar.
De ska också virka flaggor från alla 12 länder som kommer att vara med på konferensen och klä in ingången med detta. På så vis kan man engagera alla olika åldrar.
 

Projektet ska leda till att ungdomar från olika ställen i Europa ska få se/uppleva kultur från landsbygden.

 

Beslutet löd: Projektet godkänns av ungdomsgruppen med motiveringen att det främjar ungdomarnas kreativitet och skapar en situation där de tar eget ansvar för arrangemanget och kommer genom detta att växa.
Även om projektet bara sker under ett tillfälle så kommer deltagande ungdomar att få stor erfarenhet av att arrangera och ordna större tillställningar.  
Man har engagerat en stor grupp ungdomar för att vara med och har även vuxna mentorer som stöd.
Stödet gör att underhållningen blir kostnadsfri för besökarna.  

Projektet godkänns med extra lång projekttid – från 2010-09-01 till 2011-12-16 eftersom det är en mängd olika projekt i hela projektet – och man vill kunna göra saker eftersom och med kvalitet.

Mer information och bilder kommer inom kort.

Projektinformation

Projektperiod:
2010-10-01 - 2011-12-31
Diarienummer:
2010-007
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Föreningen YES event Gåvsta
Kontaktpersoner:
Budget:
Beviljat stöd:
20000 kronor

Mål