Sök på webbplatsen


BasVerkstaden

Projektet började som en idé att någonstans få tillgång till att öva och spela musik på seriös dj-utrustning, vilket Skyttorps fritidsgårds lokaler bidrar med alla möjligheter till, förutom just utrustningen.

Vår ambition med projektet är att genom att köpa ny utrustning kunna locka fler ungdomar till att prova på och fatta intresse för dj:ande, men också att få lära ut och bygga kultur runt konsten och dela kunskap och idéer med likasinnade. En “dj:skola” för att sätta namn på det. Den stora utgiften för projektet går till införskaffande av 2 musikspelare samt en mixer att öva och spela musiken på, och några kostnader för marknadsföring av event samt invigning/dokumentation.

Själva projektet kommer att bestå av en redovisning av DJ skolan samt de musik event som är planerade att genomföras.
Förutom Skyttorpsungdomar ingår ungdomar från bl a Storvreta och Bälinge bygd.

Minst ett musik arrangemang är planerat - ett samarbete mellan DJ gruppen och en musikgrupp.
DJ skolan kommer att hållas minst 2 gånger i veckan där medlemmar av fritidsgården är välkomna att gå på.

Denna verksamhet kommer att fortsätta under många år, hoppas vi. och vi vill ha en Invigning i form av en musikkväll och avslut för projektet i höst, aug eller september.
CD spelarna är av god kvalité och möter behovet av de externa källor som används idag när man spelar musik. Du kan spela USB/datorn/mobilen etc och behålla känslan av vinyl om man gillar att DJ’a Hip Hop, Rap etc. Utrustningen kommer att möta behovet och kravet av vad som krävs för en bra spelning. Men även att vi kommer att få spela på teknik som används idag.

Beslutsmotivering:
Projektet får godkänt då det kommer vara kompetensutvecklande för musikintresserade ungdomar från flera ställen i Uppland, att man samverkar med musikgrupper och att man kommer få erfarenhet av att arrangera både workshops men även arrangemang.
Projektet får bifall på ansökt summa.

Projektinformation

Projektperiod:
2013-04-15 - 2013-12-31
Diarienummer:
2013-04
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Skyttorps Ungdoms Förening
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
20 00 ?

Mål