Sök på webbplatsen


Vårbal i Gimo

En av skolorna i Östhammar har tidigare haft avslutningsbal för sina nior.
I år ville vi försöka att från fyra skolor ha en stor gemensam bal. Förhoppningsvis ska alla nior från de fyra olika skolorna vara med på balen.

Projektet har en styrgrupp på femton personer från de olika skolorna och vi ska samarbeta med kommunerna, skolorna och andra företag och andra aktörer.

Vi ska ha möten, olika planeringsgrupper och förhoppningen är att arrangera en bal som i framtiden blir en tradition.

Projektet godkänns med motiveringen:
Projektet får godkänt för att det är ett stort nätverk av ungdomar som har tagit tag i att samverka mellan skolor och orter.
Det är ett ideellt engagemang där man har lagt ner stort fokus på att samverka med kommunerna och även med andra aktörer.
Det skapar en bra grund för framtida samarbeten och ungdomarna kommer att få lära sig arrangörskap.
Projektet får bifall på sökt summa.

Projektinformation

Projektperiod:
2011-03-11 - 2011-08-31
Diarienummer:
2010-012
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Östhammars Kommun
Kontaktpersoner:
Budget:
Beviljat stöd:
20.000 kronor

Mål