Sök på webbplatsen


Rampbygge i Björklinge

Björklinge Actionsportförening har fått godkänt på sin ansökan! Man vill bygga en cykelramp i anslutning till den nya dirtbanan – för att få fler att cykla och för att kunna lära sig i en ramp innan man cyklar i dirten. Projektet har planerat att dokumentera alla steg från dag ett så att man tydligt kan se hur bygget går till. Dessutom planerar man att locka fler tjejer till cykelsporten.
Projektet har många aktiva deltagare och planerar även att anordna tävlingar i framtiden!

Beslutsmotivering:
Cykel är en väldigt populär sport som lockar fler och fler ungdomar. Att bygga rampen för att motivera fler att cykla och för att försöka locka tjejer till sporten tycker ungdomsgruppen är ett kanoninitiativ! Gruppen tycker också att det är bra att de tänker göra en dagbok  under hela projektet och sen en hemsida så att fler kan inspireras av och följa projektet.
Projektet får bifall på sökt summa förutsatt att man även får in den tänkta medfiniansieringen i budgeten.

Projektinformation

Projektperiod:
2011-05-19 - 2011-11-30
Diarienummer:
2011-07
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Björklinge Actionsportförening
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
20 000 SEK
Beviljat stöd:

Mål