Sök på webbplatsen


Dokumentationsprojekt Polen

I ansökan till detta projekt står följande: 

Vi tycker historien om Andra Världskriget och dess tragedier måste gå i generationer. Dels för att det inte ska hända igen, dels för att man ska förstå hur grymma människor kan vara vissa gånger. Vi tror inte att ungdomar lär sig bara genom att sitta i skolbänken. Vi tror att de måste ut och se saker med egna ögon för att helt förstå.

Vi har alltid velat göra en liknande resa själva och tycker det är synd att vi inte fick uppleva detta under skoltiden (vi har just tagit studenten) . Därför skulle vi vilja att andra ungdomar ska få göra denna resa som kommer ge minnen för livet.

Innan vi åker ska vi gå på utbildning, ha en journalistworkshop och öva på det vi ska göra.
Alla som ska delta i resan ska dokumentera det som sker på något vis. Vissa kommer fotografera, andra blogga, en tredje spela in film. Några har startat en facebook-grupp. Andra ska intervjua och spela in radio. Några ska skriva dagbok under resans gång och vissa ska ta reda på massa fakta både innan och under tiden vi är där. Summan av det hela ska bland annat bli en tidning där vi ska få med alla bitarna. Vi ska även sätta upp stora kollage på skolorna så att andra elever kan ta del av det vi varit med om. Tanken är att vi ska få så många som möjligt att läsa Polenbloggen och på olika vis få andra personer att skapa ett intresse. Förhoppningsvis kan vi sedan föreläsa för andra om resan.

 

Beslutet från ungdomsgruppen löd: Skolor har en tendens nu för tiden att inte låta eleverna fördjupa sig i förintelsen,  vilket på senare tid visat främja nynazismen. Att ungdomarna själva tagit initiativ till denna resa,  och att de har planerat arbetsgrupper och vill satsa på dokumentation/informationsspridning ses  av ungdomsgruppen som något mycket positivt.  Projektet kommer att ge ungdomarna insikt och nya lärdomar – och dessa kommer sedan via detta projekt- att spridas till fler ungdomar.

 

Mer information kommer så fort projektet är avslutat - i skrivande stund håller man på att sammanställa alla känslor, tankar, foton, filmer och dagböcker. Sixten ser fram emot att få ta del av resultatet.

Projektinformation

Projektperiod:
2010-08-01 - 2011-01-31
Diarienummer:
2010-008
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Fiskeklubben Rena Rama Löjan
Kontaktpersoner:
Budget:
Beviljat stöd:
20000 kronor

Mål