Sök på webbplatsen


Ung i Uppland

Projektet ville göra ett utställningsprojekt med foto och dikter, och tyckte inte att ungdomar hade så många chanser att ställa ut på andra ställen. De fick kontakt med Bruno Liljeforsstiftelsen som har turistbyrån i Österbybruk, där finns det också en stor utställningslokal som de fick låna utan kostnad i en månad (från 12 juni – 11 juli 2010) och i denna lokal ställa ut sina fotografier och dikter.

Projektet fick godkänt med motiveringen: Projektet främjar på ett väldigt seriöst sätt unga konstnärer som får låna en väldigt injobbad lokal med stor besöksfrekvens för att ställa ut sina foton och dikter. Dessutom har man engagerat unga artister – och anordnar en tävling för att engagera fler än bara de som deltar. Vi hoppas att se ett ökat intresse för unga konstnärer och att eventuellt se att det blir ett återkommande tema som utvecklas och växer till nästa år.

Projektet invigdes med ett vernissage, som start, den 12 juni, där ungdomar från Uppland uppträdde.  Det var välbesökt trots att det var en regnig lördag, och cirka 150 personer kom och deltog.
Det fanns fotografier och dikter upp under hela månaden som vem som helst kunde titta på.

Det anordnades även en fototävling för ungdomar i Uppland,  där man ställde ut bidragen och besökarna fick rösta. Man fick in över 100 bidrag på bara två dagar – något som gör att vi hoppas kunna stötta samma typ av projekt även nästa år, men då med många fler utställare!  

Projektinformation

Projektperiod:
2010-03-01 - 2010-08-23
Diarienummer:
2010-004
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Bruno Liljefors Stiftelse
Kontaktpersoner:
Budget:
Beviljat stöd:
17000 kronor

Mål