Sök på webbplatsen


Film och foto i Gåvsta

Projektet går ut på att ungdomarna ska vara med och ordna en ungdomskonferens, YES-event, med ungdomar från hela Europa. Ungdomarna kommer från 12 olika EU länder och det kommer att vara ca 150 deltagare på konferensen. Konferensen håller på i 5 dagar. De vill visa upp kultur från landsbygden där de bor på konferensen.

De ska göra en komisk film om hur vi svenskar är och vilka traditioner vi har. Tanken är att alla skall få skratta gott men att de också kan se vad som är sinnebilden av Sveriges landsbygd och slå hål på en del fördomar.

De skall också göra en fotoutställning som speglar samtid och landsbygd.

Projektet ska leda till att ungdomar från olika ställen i Europa ska få se/uppleva kultur från landsbygden. Förhoppningsvis gör det att de kommer närmare varandra i Europa och får förståelse för varandra!

Beslutsmotiveringen löd:
Projektet godkänns av ungdomsgruppen med motiveringen att det främjar ungdomarnas kreativitet och skapar en situation där de måste skapa en bild av sin verklighet och förmedla den på ett underhållande sätt. Ungdomarna kommer att behöva ta eget ansvar och kommer genom detta att växa.
Man har engagerat en stor grupp ungdomar för att vara med i filmen och har även vuxna mentorer som stöd.

Ungdomsgruppen vill att filmen och fotona ska vara tillgänglig för andra samt att man försöker visa den i olika sammanhang så att den inte bara samlar damm på skolan.
Projektet godkänns med extra lång projekttid – från 21/6-2010 till 21/8-2011 eftersom man vill få med både sommar, höst, vinter och vår och ska hinna redigera detta efteråt – man får alltså två sommarlov på sig.

Mer information samt bilder kommer inom kort. 

Projektinformation

Projektperiod:
2010-06-01 - 2011-12-31
Diarienummer:
2010-006
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Föreningen YES event Gåvsta
Kontaktpersoner:
Budget:
Beviljat stöd:
20000 kronor

Mål