Sök på webbplatsen


Upplands Radio Ungdom

Ett gäng drivna ungdomar startar nu en webradio för och av ungdomar. Projektet ska bygga upp en radiostation i en lokal på fritidsgården och man ska hålla en invigning i slutet av 2011. Intresserade ungdomar har möjlighet att få lära sig om radio och att få delta i sändningarna. 

Beslutsmotivering: "Projektet kommer att leda till att ungdomar får en "egen" radio att lyssna på, av och för ungdomar. Dessutom kan intresserade ungdomar få möjlighet att delta i projektet, och med invigningen av stationen kommer kanske fler att intressera sig för att sända radio. Projektet har bildat en förening, något som kommer att gagna ungdomsverksamheten och ger radion ett statsbidrag som kan hjälpa till med den löpande driften. Projektet får bifall på sökt summa under förutsättning att det är öppet för de som vill delta och att man är tydlig med att projektet drivs till invigningstillfället och sedan fortsätter under föreningens styre."

Projektinformation

Projektperiod:
2011-10-20 - 2012-02-29
Diarienummer:
2011-10
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Knivsta kommun
Projektägare:
Föreningen Upplands Radio Ungdom
Kontaktpersoner:
Budget:
20.000 kronor
Beviljat stöd:

Mål