Sök på webbplatsen


E-sport camp 2013

Gamebros är en relativt nybildad förening med bas i Skyttorp.Vår målsättning är att arbeta för att gynna e-sporten bland oss unga i vårt närområde. Under våren så har vi arrangerat en omfattande turnering i fightingsspelet Streetfighter vs Tekken där vi har besökt ett antal fritidsgårdar i Uppsala kommun.

 I Uppsala glesbygd finns i princip ingenting för ungdomar att göra under hela sommaren. Fritidsgårdarna är stängda och många går utan sommarjobb.

Vi har bollat fram och tillbaka och skulle vilja göra ett sommarläger med fokus på E-sport. Vi har diskuterat detta med personalen på Storvreta fritidsgård och de blev direkt sålda på idén. De har erbjudit sig att låna ut fritidsgården och ställa upp med två personal vecka 28.

Vi tänkte oss att deltagarna ska kunna bo tillsammans under lägerveckan. Vi tänkte att lägret skulle pågå måndag-fredag och innehålla en rad olika aktiviteter. Dels ska vi dagligen arrangera turneringar i olika spel, både på konsol och PC då vi vill visa på bredden inom gaming. Vi vill också arrangera en rad olika workshops, bland annat ett där man visar hur man göra enklare flashspel med hjälp av en speciell mjukvara. Vi vill också bjuda in en spelrecensent som ska föreläsa kring hur man testar och bedömer spel. Tanken är att workshopsdeltagarna ska kunna skriva sin första spelrecension.

Vi vill göra ett studiebesök på ett företag som utvecklar spel för att få inblick i det dagliga arbetet kring spelutveckling. I Uppsala finns en rad intressanta aktörer.

Utöver aktiviteterna ovan så ska lägerdeltagarna kunna aktivera sig med utomhusaktiviteter såsom bad, fotboll, paddla kanot mm. Det finns väldigt mycket fördomar kring oss som spelar. Vi vill kunna visa att det går hur fint som helst att kombinera sitt e-sportintresse med ett aktivt friluftsliv.

Vi tänkte oss följande upplägg:

Lägerveckan ska pågå måndag- fredag vecka 28. Det ska hållas en workshop om dagen samt en utomhusaktivitet om dagen så länge vädret tillåter. Deltagarna hjälps åt med mat- och renhållning, vilket vi tror bara stärker sammanhållningen. Alla tar med eget sovmaterial, har man inte eget så finns det möjlighet att låna från fritidsgården.

Efter lägerveckan så ska det arrangeras en återträff för projektgruppen. Vi vill också avsätta tid för sammanställning och redovisning en månad in i höstterminen.

Beslutsmotivering: Projektet får godkänt då det kombinerar friluftsliv, workshops och e-sport, någon som känns nyskapande och viktigt! Dessutom får ungdomar en bra sommaraktivitet som kan vara både rolig och lärorik. Projektet får bifall på ansökt summa.

Projektinformation

Projektperiod:
2013-06-03 - 2013-09-30
Diarienummer:
2013-07
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Game Bros
Kontaktpersoner:
Budget:
Beviljat stöd:
20 000 kronor

Mål