Sök på webbplatsen


Skyttorps Ungdomsförenings Karaokeprojekt

Ungdomarna på Skyttorps fritidsgård har startat en förening för att kunna driva sitt Sixtenprojekt, så det är den nya föreningen Skyttorps Ungdomsförening som har ansökt om ett karaokeprojekt.

Projektet innehåller; en grupp som skall bygga scen, en grupp som skall anordna en invigning, en grupp som ansvarar för ljud och ljus, en grupp som ansvarar för invigning och en grupp som ska sy scendraperiet.

Man ska ha en byggverkstad på jullovet, syjuntor under veckorna och allt ska kulminera i en stor karaokefest där man bjuder in andra gårdar att testa på. Utrustningen ska sedan kunna lånas mellan olika gårdar.

Projektet får godkänt av ungdomsgruppen med motiveringen:

Projektet visar på en bredd – då man inte bara ska bygga en scen, utan
även ha en sygrupp, planera ett event och samarbeta över åldersgränser
på gården. Vi tror att projektet kommer att skapa en stor sammanhållning
mellan ungdomarna och tycker även att det är en bra idé att utrustningen
senare kommer att kunna hyras av andra ungdomar som vill uppträda på
något vis eller ha en karaokekväll. Att det dessutom har startats en
ungdomsförening är något som kommer att vara mycket positivt för
gården och ungdomarna.

Mer information kommer då bilder finns!

Projektinformation

Projektperiod:
2010-11-01 - 2011-03-31
Diarienummer:
2010-010
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Skyttorps Ungdomsförening
Kontaktpersoner:
Budget:
Beviljat stöd:
20000 kronor

Mål