Sök på webbplatsen


ESU Datorbyggarworkshop

 Vi inom E-sport Uppsala misstänker att det är ganska få av alla som har en dator som vet hur man bygger ihop den eller byter delar på den. Vi vill därför, under flera tillfällen, lära ut hur man kan bygga ihop egna datorer, då detta är billigare och miljövänligare (eftersom man inte måste köpa en helt ny dator ifall något går sönder eller lämna in på reparation) än att köpa färdigbyggda datorer. Antalet tillfällen är tänkt till fyra vid fyra olika datum för att förenkla för deltagare att hitta ett som passar dem. Vi kommer att ta in max 15 personer vid varje tillfälle(för att alla ska kunna se bra och få ställa frågor) och kommer ha fem personer som minimigräns för att genomföra ett tillfälle på det datumet. vi siktar på att lägga mellan fem och sju timmar per tillfälle. En annan stark anledning att vi vill göra detta är för att vi hoppas folk kommer börja engagera sig mer i datorer och socialt umgänge kring datorer såväl som LAN-relaterade evenemang och tillställningar. Vi kommer endast behandla hårdvara och fokusera på hur man bygger ihop och byter ut delar samt hur man drar kablar snyggt. Vi tänker hålla en "workshop" och köpa in delar till totalt 3 ganska enkla datorer. För att så många som möjligt skall kunna delta utan problem på våran workshop så kommer vi att höra av oss till fritidsgårdar inom länet och försöka vara i deras lokaler samt be dessa att sprida informationen. Vi kommer annonsera evenemanget på facebook, sprida till människor vi känner själva samt sätta upp någon form av affisch på olika centrala mötesplatser (såsom livsmedelsbutiker) på landsbygden. På workshopen kommer vi berätta vad olika delar är och vad de gör, hur de ska sitta, hur nätverk samt LAN fungerar och hur man kan tänka när man bygger/köper delar till sin dator samt demonstrera ett hopbygge och finnas på plats som hjälp. Lite som en datorbyggarskola. Vi ämnar därefter att avsluta workshopen med en turnering på de färdigställda datorerna för att visa hur enkelt det kan vara att själv ordna en turnering och att de klarar spel trots sin lilla volym och låga kostnad. 

Projektet får bifall då det utlovar möjligheter för ungdomar i Upplandsbygd att lära sig mer om hur datorer är uppbyggda och hur E-Sport fungerar, samtidigt som det skapar möjligheter för att nya nätverk mellan e-sportsföreningen och fritidsgårdarna. På så sätt kan nya fritidsmöjligheter för ungdomar på landsbygden uppstå. Projektet kommer också bli ett tillfälle för arrangörerna att utveckla pedagogiska kunskaper och rekrytera nya medlemmar till den sociala e-sporten. Projektet kommer dessutom leda till att de medverkande får nya kunskaper om datorers hårdvara som de kan ha nytta långt utanför projektets ramar och som kan bidra till mindre miljöpåverkan då de lär sig att vårda och reparera datorer istället för att köpa nya.?

Projektinformation

Projektperiod:
2013-09-28 - 2013-12-31
Diarienummer:
2013-09
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
ESU
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
20 000

Mål