Sök på webbplatsen


Ungdomslokal i Ärentuna

Projektet är en utvecklingscheck.

I Äretuna startade en grupp drivna unga personer en Vi Unga förening för att ordna aktiviteter för och med unga i Ärentunabygden. Men något som behövs för att underlätta för unga ska kunna organisera sig och hitta rolig och givande fritidssysselsättningar är att det finns platser där de unga kan träffas. Vi Unga Ärentuna har haft ett bra och nära samarbete med bygdegårdsföreningen och genom denna fick man även tillgång till ett utrymme i bygdegården som man fick tillåtelse att göra om till en ungdomslokal. Med stöd från Sixten har har man därefter kunnat bygga och inreda en helt egen ungdomslokal, med soffor, bord, spelkonsoler och filmutrustning. Idag är lokalen klar och om du vill veta mer om Vi Unga Ärentuna kan du gå in på deras hemsida. http://viungaiarentuna.weebly.com/

 

Ungdomsgruppens beslutsmotivering:

Ungdomgruppen tycker att projektet ser mycket lovande ut och vill understryka vikten av unga behöver egna mötesplatser i bygderna, något som detta projekt har möjlighet att skapa

Projektinformation

Projektperiod:
2014-09-15 - 2014-10-31
Diarienummer:
202-2044
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Vi Unga Ärentuna
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
17000
Beviljat stöd:
17000

Mål