Sök på webbplatsen


Park 282

Projektet startade när ett gäng ungdomar kallade till möte med Kim på Sixten och hade följande problem:

*Det är dåligt med saker att göra/skejta på.

*Ungdomar längs väg 282 har inget ställe att skejta på, måste in till stan.

 

Man ansökte och fick följande motivering av ungdomsgruppen:
Park 282 får bifall av Sixtens ungdomsgrupp eftersom ungdomarna tydligt är involverade i projektet. De har visat att den "gamla" skateparken har tagits hand om på ett bra sätt och Sixten tror att ungdomarna i projektet med stöd av vuxna mentorer och med bygdeföreningen i ryggen kommer att göra parken till en bra mötesplats med bra regler. Man bygger även modulerna själva med hjälp av vuxna mentorer - och får därför större förståelse för processen, samt att ungdomarna själva har fått bestämma vilka moduler man vill ha i parken. Engagemanget från ungdomarnas sida verkar stort - och Sixten hoppas att det kommer att fortsätta.
Ungdomsgruppen hoppas att fler ungdomar än just de kring väg 282 kommer att besöka parken - och givetvis bör parken vara öppen för alla som vill testa att skejta.

 

Projektet innebar att ett stort antal ungdomar i Länna engagerades (ca 30 st) i att först riva den gamla skateparken som var väldigt nedgången och murken – och de såg till att detta material tas om hand på ett bra sätt.

Sedan planerade, ritade och byggde de upp en ny park med moduler. Även en grafittiutsmyckning av parken blev aktuell. Sedan hade man en invigning av parken med uppvisningar.

 

Det har lett till att ungdomarna har ett bra ställe att skejta på, ett ställe som de ansvarar för tillsammans med bygdegården och att det blir säkrare i och med att kvaliteten på skejtparken har höjts. Dessutom har man engagerat vuxna i bygden och skapat ett generationsöverskridande projekt.

Projektinformation

Projektperiod:
2010-04-08 - 2010-08-11
Diarienummer:
2010-002
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Länna Byalag
Kontaktpersoner:
Budget:
Beviljat stöd:
19500 kronor

Mål