Sök på webbplatsen


SportlovsLAN

Projektet ska arrangera ett LAN på sportlovet. Det är 743 LAN som ska arrangera tillsammans med fritidsgården i storvreta och församlingsgården i storvreta. Första lanet blir ett dygn på sportlovet. Då ska man hålla i flera turneringar.
Tanken är att sedan hålla LAN på varje lov.

 

Beslutsmotivering: Att projektet har utvecklat en stabil förening som nu vill ha möjligheter att anordna LAN på regelbunden basis ser vi som mycket positivt. Det kan leda till att föreningen blir större, och att ungdomar på orten får möjlighet att lära sig om arrangörsskap och ledarskap i samband med arrangemangen. Projektet får bifall på ansökt summa förutsatt att man förlänger projekttiden så att utvärdering hinns med och att man ser till att idéell tid och medfinansiering matchar sökt belopp.

Projektinformation

Projektperiod:
2013-02-08 - 2013-04-30
Diarienummer:
2013-01
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
LAN743
Kontaktpersoner:
Budget:
Beviljat stöd:
20 000 kronor

Mål