Sök på webbplatsen


Stage 018

Projektet är en utvecklingscheck.

Tanken med Stage-018 är i grunden ganska enkel: Vi tycker att det inte ska finnas någonting som hindrar arrangemang som är till för ungdomar att också vara arrangerade och utförda av ungdomar. Prislappen på inköp alt. hyra av utrustning och/eller kompetens ska inte behöva vara den faktor som hindrar den småskaliga, lokala idén från att bli verklighet. Vill vill därför erbjuda oss att ideellt stödja den redan etablerade ungdomskulturen runt om i Uppland i skapandet och produktionen av event med karaktären scen till publik. Med hjälp av vårt eget intresse och engagemang, kompletterat med professionell, mobil utrustning vill vi också kunna närvara och höja kvalitén på redan planerade initiativ tagna antingen av eller för ungdomar runt om i Upplandsbyggden.

Stage-018 bygger därför mycket på samverkan mellan oss och andra föreningar och initiativ. Istället för att behöva investera individuellt vill vi vara det kollektiv som ungdomsverksamheten ska få ta del av och utnyttja. Vi vill finnas som en tillgång för ungdomsverksamheten i Uppland eftersom att vi tror att det finns både talang och engagemang att samarbeta med. Kanske någon drömmer om att få uppträda med sin nyskrivna låt på scen, eller spela upp en teater. Att få prova på stand-up inför publik, rappa eller drömmer om att anordna ett disco och vara Dj. Med fantastiska arrangemang för unga som t.ex MusikDirekt och Fett med kärlek, brister verkligen inte Uppsala i att leverera och skapa ungdomskultur centralt. Med Stage-018 vill vi istället kunna etablera utbud och erbjuda möjligheter för ungdomar att arrangemang lokalt. Vi tror att där ungdomarna finns, finns det också ambitioner. Vi vill tillsammans i dialog med unga möjliggöra och utveckla de ambitionerna till något mer än vad som först satt gränser. U-gruppen ger projektet godkänt med motiveringen att det är välformulerat och mycket genomtänkt projekt som har goda förutsättningar för att skapa nya nätverk för unga i Upplandsbygd.  Vidare kan projektet ge upphov till stora möjligheter för unga att fortsatt arrangera kulturevenemang och event som kräver bra ljudutrustning och kunskap om hur man riggar scenshower.  Ett stort problem för många unga som vill arrangera egna föreställningar eller konserter är tillgången till kunskap och bra utrustning, men som samtidigt inte kostar mer än deras hängivna engagemang. Stage -018 utlovar möjligheter att överbrygga detta problem och kan förhoppningsvis bli en tillgång för unga på landsbygden under en lång tid framåt. 

Projektinformation

Projektperiod:
2014-06-03 - 2014-10-18
Diarienummer:
202-2042
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
20 000
Beviljat stöd:
20 000

Mål