Sök på webbplatsen


Café Corazón Deluxe

Projektet är en utvecklingscheck.

Projektet Café Corazon Deluxe gick ut på att ordna ett storslaget evenemang för unga, främst i åldern 13-16, från Storvretabygden. Tanken var att man genom att erbjuda workshops och scenframträdanden skulle vända på negativa och destruktiva beteenden bland unga i området. Café Corazon ville visa på vilka möjligheter som finns i Storvreta och lyfta fram ungas kreativitet. Projektet samarbetade med flera lokala aktörer, som fritidsgården, svenska kyrkan och lyckebokyrkan. För att locka till sig så många besökare som möjligt ville man även ha ett dragplåster och bokade därför in den unga magikergruppen Magicians with Balls, som backades upp av flera lokala artister. Kvällen blev mycket lyckad och över 110 deltagare var med på de olika aktiviteterna. Projektgruppen fick även möjlighet att gå på en eventutbildning, och planerar att genomföra åtminstone två aktiviteter till under vintern.

Ungdomsgruppens beslutsmotivering:

Projektet får godkänt för att man vill bryta en negativ och destruktiv trend hos unga i bygden, samt att det tydligt framgår att det är unga personer som vill skapa något för andra unga. Ungdomsgruppen ser även att det är viktigt att man är tydlig med sin information och arbetar mycket med marknadsföringen av projektet.

 

Projektinformation

Projektperiod:
2014-08-16 - 2014-10-31
Diarienummer:
202-2045
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Café Corazon
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
20 000
Beviljat stöd:
20 000

Mål