Sök på webbplatsen


Lokalkapital


Ett Lokalkapitalbolag är länken mellan företag/entreprenörer som behöver finansiering och en större grupp av personer som är villiga att hjälpa dessa företag. Lokala mindre företag med kapitalbehov kontaktar Lokalkapitalbolaget för att få en finansiering av sin verksamhet. Om Lokalkapitalbolaget tycker att verksamheten är bra och företagaren är seriös kommer Lokalkapitalbolaget att försöka upplåna efterfrågat kapital av allmänheten (The Crowd). Om upplåningen är lyckad kommer Lokalkapitalbolaget att använda lånet för att teckna sig för aktier i det lokal bolaget. Aktierna kommer av vara s.k. preferensaktier vilket innebär att Lokalkapitalbolaget under en tid kommer att få större delen av den utdelning det lokala bolaget har möjlighet att lämna. När mottagna utdelningar har möjliggjort för Lokalkapitalbolaget att återbetala lånet till allmänheten (The Crowd) får Lokalkapitalbolaget tillbaka sina skuldebrev. Lokalkapitalbolaget kommer efter återbetalningen att ha kvar aktierna i det lokala företaget.

För mer information: http://www.nordiclokalkapital.se/