Sök på webbplatsenCrowdfunding

Crowdfunding är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta kan ske på olika sätt men sker numera ofta genom internetbaserade system. Vanligaste modellerna för Crowdfunding är:
 

  • Donationsmodellen: Folk donerar små belopp till projekt dom tycker är moraliska och etiska och är bra för lokalsamhället. Alltså ingen ekonomisk vinning. 
  • Pre-order modellen (förhandsorder): Folk köper produkten i förväg, vanligtvis för att personen i dagsläget inte har råd att producera produkten, så individer skriver upp sig på en förhandsbokningslista.
  • Belöningsbaserad modell: En blandning av de två föregående modellerna. Folk får en tillfredsställelse av att kunna hjälpa till samtidigt som dom får en belöning av något slag under vägens gång.
  • Crowd-ägande (eller crowd equity): En av de viktigaste fördelarna är att entreprenören erhåller kapital utan krav på att leverera en årlig avkastning på kapitalet. Det enda kravet som finns på entreprenören är att distribuera avkastning den dagen då företaget går i vinst. Ett lån skulle därtill kräva månatliga utgifter i form av ränta och ammorteringar.
  • Vinstdelning: Att sälja andelar i framtida potentiella vinster, dvs. inte ägandet och kontrollen av bolaget utan bara andelar i avkastningen. Denna modell kräver att redovisningsprinciperna är transparenta.