Sök på webbplatsen


Om Upplandsbygd

Leader Upplandsbygd fördelar stöd till utvecklingsprojekt på landsbygden.

För att se några exempel på projekt som bevijats stöd, klicka på vår halvtidsbroschyr:

 

 

Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Området Leader Upplandsbygd består av delar av fem kommuner inom Uppsala och Stockholms län:

·         Uppsala kommun, exklusive Uppsala stad

·         Knivsta kommun

·         Sigtuna kommun, exklusive Märsta tätort

·         Tierps kommun, endast Hållnäs-Österlövsta församling samt

          Tegelsmora församling

·         Östhammars kommun, exklusive delar av Börstils område,

          Östhammars tätort och Harg

          

Leader Upplandsbygd har kontor på Långgatan 7 i Österbybruk.