Sök på webbplatsen


Slutrapporter

Slutrapport LUB-2008-002 Vision Öregrund 2015 - en förstudie    Bilaga - Bild

- Slutrapport LUB-2008-003 Internationella Kontakter Förstudie

Slutrapport LUB-2008-004 Affärsutvecklingscheckar   Bilaga - Lista över projekten

- Slutrapport LUB-2008-005 Sixten  Bilaga- kvalitativ slutrapport

Slutrapport LUB-2008-006 Kreativa Näringar med turism och måltid 

- Slutrapport LUB-2009-002 Odling Mat och Måltid

Slutrapport LUB-2009-004 Bygdecheckar   Bilaga - Lista över projekten

- Slutrapport LUB-2009-026 Omställning Sigtuna del ett

- Slutrapport LUB-2009-034 Badhus i Öregrund

- Slutrapport LUB-2010-001 Allaktivitetsrum Knivsta

Slutrapport LUB-2010-002 KnivstAkademin

- Slutrapport LUB-2010-003 Dannemorabygden

- Slutrapport LUB-2010-004 Naturnära Event i Storvreta

- Slutrapport LUB-2010-005 Kulturernas Karneval

Slutrapport LUB-2010-008 Kentauren - framtidens hästföretagare

Slutrapport LUB-2010-011 Bondens egen Marknad

- Slutrapport LUB-2010-012 Ställ om Storvreta, upptakten

- Slutrapport LUB-2010-016 Wetseras vänner

- Slutrapport LUB-2010-017 Växtnära Kompetens

Slutrapport LUB-2010-018 Öregrunds Tennissällskap - Satsar för framtiden

- Slutrapport LUB-2010-023 Båtturism Upplandskusten

- Slutrapport LUB-2010-026 Besökscentrum Vallonbruken

- Slutrapport LUB-2010-027 Idrottsturism i Gimo

- Slutrapport LUB-2010-030 LINN-Lokalekonomi i nya nätverk 

Slutrapport LUB-2010-032 Dream Pack

- Slutrapport LUB-2010-036 Historic Rally

- Slutrapport LUB-2010-038 Matturism i Uppland

- Slutrapport LUB-2010-042 Kvalitetssäkrad Honung

- Slutrapport LUB-2010-043 Slada Hamn  Bilaga - bilder

- Slutrapport LUB 2011-002 Få Ängby Park Levande

-Slutrapport LUB-2011-007 Upplandsidrottens Föreningsservice  Bilaga - komplettering  Sammanställning enkätlista  Beslut om slutrapport 

- Slutrapport LUB-2011-009 Våga gå till skogs

- Slutrapport LUB-2011-011 Omställning Sigtuna del II

- Slutrapport LUB-2011-015 Sverigekampen

- Slutrapport LUB-2011-016 Testens Sjöräddningsprojekt

- Slutrapport LUB-2011-017 Matskolor med 4H

- Slutrapport LUB-2011-018 Äspskär, porten mot skärgården

- Slutrapport LUB-2011-021 Hälsans väg

- Slutrapport LUB-2011-024 Mathantverk i Uppland

Slutrapport LUB-2011-028 Natur- och miljöcheckar  Bilaga - lista över projekten

- Slutrapport LUB-2012-001 Fotbollsgolf Gärdebyn

- Slutrapport LUB-2012-006 RUCOP

Slutrapport LUB-2012-014 Måltidsturism & måltidsföretagande i Uppland 

- Slutrapport LUB-2012-017 Framtidsutveckling med Integration på landsbygden

- Slutrapport LUB-2012-021 Resilienta Microregioner  

- Slutrapport LUB-2012-023 Länna Festplats Kopphagen

- Slutrapport LUB-2012-028 Alsike Kloster - vision 2025

- Slutrapport LUB-2012-032 RUDEC

-Slutrapport LUB-2012-037 Storvreta Beach Club

- Slutrapport LUB-2013-002 Naturskola på Eda Lägergård

-Slutrapport LUB-2013-010 Levande landsbygd med företagsutveckling i fokus

- Slutrapport  LUB-2013-011 Ett tillgängligt och levande årum i Knivsta

- Slutrapport LUB-2013-012 Utvecklat entreprenörskap Östhammar