Sök på webbplatsen


Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020

 

Vill du söka stöd?

Klicka här för att komma till Upplandsbygds nya hemsida! 

 

Den 15 april bildades den nya föreningen Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling!

 

Föreningen avser att förvalta Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden i kommande landsbygdsprogram i kommunerna Uppsala, Sigtuna, Östhammar och Knivsta fram till 2021.

Den primära uppgiften är att på bästa sätt bidra till att nå målen i utvecklingsstrategin och göra prioriteringar med utvecklingsstrategin som grund.

Strategin tar avstamp i visionen: ”Upplandsbygd är hållbar, levande och attraktiv år 2022” med det övergripande förhållningssättet av "Ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar landsbygd"

Strategin har tre övergripande mål:

  • Skapa samverkan för att utveckla produkter, marknadskanaler och tjänster som stärker landsbygdsföretagen och servicenivån på landsbygden
  • Stärka samspelet mellan land och stad för att öka kunskapsutbytet, koppla resursflöden och tillgängliggöra landsbygdens resurser
  • Främja aktiviteter som gör landsbygden attraktiv 

Arbetet ska baseras på ett starkt partnerskap mellan aktörer i det geografiska områdets landsbygd, med representanter från näringsliv, offentlig sektor samt företrädare för den lokala nivån – civilsamhället!

 

LAG Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling:

Rafael Waters, Uppsala kommun (ordförande) rafael.waters@upplandsbygd.se
Berit Starkenberg, Sigtuna kommun
Anna-Karin Lieber, Knivsta kommun
Birgitta Söderberg, Östhammars kommun,(vice ordförande)
Cecilia Waldenström, SLU
Mats Olsson, Omställning Sigtuna
Maria Berger, Framtid Järlåsa
Jan-Erik Jonsgården, Knivsta, S:t Nicolai förening
Lars-Ove Ivarsson, Upplands fotbollsförbund
Birgit (Kicki) Lidén, Vallonbruken
Bosse Andersson, Sigtuna, egenföretagare
Arvid Stiernström, Uppsala, egenföretagare
Peter Evansson, Knivsta, egenföretagare
Stefan Pettersson, Östhammar, Alunda företagarförening
Anna Olsson, Coompanion Uppsala Län

Jordbruksverket har meddelat att Upplandsbygds utvecklingsstrategi är prioriterad! Den nya föreningen kommer att få arbeta med jordbruksfonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden med en budget på 44,9 miljoner!

Nu kommer den nya styrelsen arbeta med de kompletteringar som Jordbruksverket begärt. Vi hoppas att den nya föreningen får startbesked så fort som möjligt under hösten, i bästa fall kan den nya föreningen ha sökbara stöd innan årsskiftet!

I programperioden 2014-2020 är det lokalt ledd utveckling (LLU) som ska gälla. Leadermetoden ska fortleva och man kommer alltså även fortsättningsvis kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt.

Den nya för den här perioden är att det kommer att bli möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling från fyra fonder: europeiska jordbruksfonden, havs och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.

I kommande period kommer Jordbruksverket att vara granskande och beslutande myndighet (det som Länsstyrelsen är idag). Det talas om nationella ansökningsblanketter, enklare redovisningsförfaranden - men allt detta är högst oklart idag.

Vi är så klart mycket intresserade av era synpunkter och vi försöker svara på de frågor som uppkommer så bra vi kan.

LLU kommer att vara en flerfondslösning. Mer om det kan ni läsa på http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/235024.  Allt detta kommer att beskrivas i den så kallade "Partnerskapsöverenskommelsen" som ska beskriva hur Sverige kommer att jobba med fondernas genomförande 2014-2020. Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/16580


Mer information om framtiden och CLLD kan ni läsa i länkar nedan:

Rapport om landsbygdsprogrammet från regeringskansliet

ENRD - framtidsportal för CLLD (på engelska)


Vad är CLLD?

Ny struktur för landsbygdsprogrammet 2014-2020

Skrivelse från Sveriges Leaderområden till departementen, om CLLD

Om CLLD från EU-kommissionen