Sök på webbplatsen


Driftskostnadsutvärdering

Leader Upplandsbygds slutrapport & utvärdering för Driftskostnadsåtgärden signerad (pdf)

Bilaga 1. Leader Upplandsbygds projekt inom Landsbygdsprogrammet 2007-2014

Bilaga 2a. Slutrapport Affärsutvecklingscheckar                     

Bilaga 2b. Sammanställning Affärsutvecklingscheckar                     

Bilaga 3a. Slutrapport Bygdecheckar                     

Bilaga 3b. Sammanställning Bygdecheckar                     

Bilaga 4a Slutrapport Natur & miljöcheckar                     

Bilaga 4b. Sammanställning Natur & miljöcheckar                     

Bilaga 5a. Slutrapport Sixten                     

Bilaga 5b. Utvärdering Sixten                     

Bilaga 6. Slutrapport Internationella kontakter - förstudie                     

Bilaga 7. Slutrapport Kreativa Näringar med turism & måltid                     

Bilaga 8a. Slutrapport LINN - lokalekonomi i nya nätverk                     

Bilaga 8b. Lokalekonomisk analys Husby-Långhundra                     

Bilaga 8c. Lokalekonomisk analys Sigtunahalvön                     

Bilaga 8d. Lokalekonomisk analys Storvreta                     

Bilaga 8e. Lokalekonomisk analys Tobo                     

Bilaga 9. Slutrapport Mathantverk Uppland                     

Bilaga 10. Slutrapport Moray & Upplandsbygd - RUCOP                     

Bilaga 11a. Slutrapport RUDEC                     

Bilaga 11b. Rapport Stadsnära landsbygd - Rural Urban Development and Cooperation                     

Bilaga 12a. Sammanställning över Knivsta kommuns finansiella insats och utväxling i Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014                     

Bilaga 12b. Sammanställning över Sigtuna kommuns finansiella insats och utväxling i Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014                     

Bilaga 12c. Sammanställning över Tierp kommuns finansiella insats och utväxling i Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014                     

Bilaga 12d. Sammanställning över Uppsala kommuns finansiella insats och utväxling i Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014                     

Bilaga 12e. Sammanställning över Östhammar kommuns finansiella insats och utväxling i Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014                     

Bilaga 13. Uppföljning av indikatorer för Leader Upplandsbygd per 121107                     

Bilaga 14. Halvtidsutvärdering Leader Upplandsbygd (sv)                     

Bilaga 15. Halvtidsutvärdering Leader Upplandsbygd (eng)                     

Bilaga 16. Leader Upplandsbygds stadgar version 2011                     

Bilaga 17. Leader Upplandsbygds LAG-ledamöter 2015                     

Bilaga 18. Leader Upplandsbygds Medlemsförteckning 2015

Bilaga 19. Leader Upplandsbygds strategi (kort version)

Bilaga 20. Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd (version 131014)

 

Pressmeddelande gällande Driftskostnadsutvärderingen