Sök på webbplatsen


Ny guide från Landsbygdsnätverket sammanfattar asylprocessen

Det är Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration som under våren plockat fram en informationsguide med fakta kring asylprocessens många steg. Förhoppningen är att guiden ska underlätta för alla som jobbar eller vill jobba med integration.

- Guiden är viktig för att folk ska våga gå vidare. Att man inte kommer framåt i integrationsarbetet kan bero på att man inte vet vart man ska ta vägen. Så guiden ska fungera som en översiktlig karta med enkel information, säger Lovisa Carneland, ledamot i integrationsgruppen och den som satt samman materialet.

 

Till grund ligger de behov som kom fram under en inspirationsdag dit alla Landsbygdsnätverkets medlemmar bjöds in förra året. Temat var; Vi utvecklar landsbygden tillsammans för att personer med utländsk bakgrund skall komma in i det svenska samhället.

 

- Materialet ska användas av oss som jobbar tillsammans med målgruppen. Den här guiden ska vara ett levande dokument så att den utvecklas undan för undan. Vi vill att alla ska bidra med tips och information så att vi kan bygga vidare, säger Lovisa Carneland som till vardags är verksamhetsledare på URnära.

 

Nu jobbar integrationsgruppen med spridning av den nya guiden samtidigt som de hoppas på att fler ska komma med tillägg för att hålla den aktuell. Gruppen ska fungera som ett nätverk där människor med idéer ska kunna träffas för att utveckla olika delar och i årets arbetsplan är integration prioriterat.

 

- Behoven styrs av både de utrikesfödda och av alla som jobbar tillsammans med dem. Den här guiden är ett steg i det arbetet, avslutar Lovisa Carneland.

 

Ladda ner Informationsguiden - begrepp och faktaPDF

 
Lovisa Carneland

Lovisa Carneland, ledamot i arbetsgruppen integration