Sök på webbplatsen Genom att möjliggöra investeringar på landsbygden, samt öka kunskapen om hur man på innovativa sätt kan utveckla sin bygd ekonomiskt och hållbart, skapar vi förutsättningar för utveckling och företagande!


LINN-projektet går mot sitt slut. Projektet har resulterat i fem lokalekonomiska analyser, stor kunskapsspridning rörande bygdeutveckling och en mängd nya nätverk. Från de lokalekonomiska analyserna har konkreta projektidéer redan börjat förverkligats genom innovativa finansieringsmetoder innefattande exempelvis Crowdfunding och stödspar. Det finns en stor variation av projektidéer men bland de påbörjade kan nämnas byggandet av en handelsplats i Husby-Långhundra och uppförandet av ett äppelmusteri på Sigtunahalvön. Projektet LINN har även resulterat i en vidareutveckling av LEA-modellen till en LERA-modell (Lokalekonomisk Resursanalys). Det rör sig än så länge om en grundmodell för vidareutveckling. Idén med LERA är att hänsyn inte enbart tas till ekonomiska flöden utan även flöden av vissa ämnen och energiflöden. På så vis kan man avgöra exempelvis hur mycket solenergi man skulle kunna få ur en viss bygd, eller hur mycket fosfor som flödar genom lokalsamhället.

 

Läs mer om våra pilotbygder och dess verksamheter under fliken "Pilotbygderna". Här finns även länkar till alla lokalekonomiska analyser.