Sök på webbplatsenBakgrund

 

Ett av landsbygdens största utmaningar är lokal kapitalförsörjning. Tillgången till finansiering är viktigt för att främja entreprenörskap. Små och medelstora företag behöver pengar för att starta, växa och utvecklas. Leader Åres gröna dalar’s ordförande Jörgen Andersson säger: ”Varför gör inte fler bygder en affärsplan?”

De kreditgarantföreningar som fanns tidigare är i princip borta. Vilka alternativ finns? Riskkapitalisterna investerar i storstad – hur hittar vi kapital till riskinvesteringar på landsbygden?

"Många svenska företag har höga lån i en internationell jämförelse. Detta gäller även landsbygdsföretagare. Företagare på landsbygden har dessutom svårt att utöka sin verksamhet eftersom det inte är lätt att få bankkrediter. Därför finns det ett behov av att hjälpa till att hitta kapital och former för det, för investeringar på landsbygden. "

(Från Landsbygdsnätverkets hemsida)

 

 

LINN blir till!

 

Leader Upplandsbygd initierade under hösten 2010 ett projekt som ska arbeta med lokal kapitalförsörjning – öka kunskapen hos de lokala aktörerna, nätverka nationellt med lyckade exempel på lokalekonomiska lösningar, samt djupdyka i fem bydger inom Upplandsbygd.

Projektet godkändes våren 2011 och har en totalbudget på 3,5 miljoner varav 2,5 miljoner kommer från Leader Upplandsbygd.

Projektet pågår till 2013-12-31.


Målet med LINN

 

Följande mål har satts upp för projektet:

 

  1. Riskkapital och lånekapital finns tillgängligt för investeringar i de lokala ekonomierna, till både sociala och kommersiella utvecklingsprojekt
  2. Minst 200 företag/föreningar i Upplandsbygd har fått information om vilka möjligheter som finns vad gäller lokal kapitalförsörjning.
  3. Utse fem pilotbygder genom samarbete med alla tre sektorer. Bygderna ska själva ta initiativet och arbetet ska vara väl förankrat. Dessa fem grupper tar fram en lokalekonomisk analys - LEA