Sök på webbplatsenEvents

 

23 april - Avslutskonferens för LINN

Den 23 april bjuder Leader Upplandsbygd in till avslutningsträff för projektet LINN för pilotbygderna i LINN samt styrgruppen för LINN. Tillställningen hålls på Wenngarns Slott ett par km norr om Sigtuna. Kvällen kommer bestå av utbyte av erfarenheter, idéer och tankar kring den lokalekonomiska analysen, möjliga projekt samt finansieringsfrågor.

14 januari - Seminarium: Hur förankrar och finansierar vi projekt och verksamheter på landsbygden?

Den 14 januari bjuder Leader Upplandsbygd in till en kväll fylld med värdefull information, dialog och kunskap. Målet med seminariet är att få en helhetsbild av hur man kan skapa förankring, uppbringa ett grundkapital och vilka vägar man kan gå för att få lånekapital för projekt och verksamheter på landsbygden.

31 oktober - Seminarium: Bygdeutveckling genom bygdebolag/ekonomiska föreningar

Leader Upplandsbygd bjuder in till en spännande kväll om erfarenheter och framgångsfaktorer i arbetet med lokal bygdeutveckling. Medverkar gör: Anitha Barrsäter, Ordförande i föreningen Svartådalens bygdeutveckling och Thomas Norrby, Projektledare för Ställ om Storvreta och verksam inom SLU som statskonsulent inom landsbygdsutveckling. 

6-8 oktober - Studieresa kring Lokal Ekonomi Gotland 

Leader Upplandsbygd arrangerar en studieresa till Gotland för pilotbygderna i projektet LINN. Syftet med studieresan är att få kunskap och lära av erfarenheter genom att besöka olika konkreta aktörer i den lokala ekonomin på Gotland. På så vis kan vi lära oss mer om hur man kan tänka och jobba för att stötta utvecklingen av den lokala ekonomin i våra egna bygder.