Sök på webbplatsen


 

Om LEA

LEA är ett underlag för lokalekonomiska analyser som används av lokala utvecklingsgrupper av olika slag. Underlaget består av ett antal tabeller och diagram som beskriver ett lokalsamhälle; det kan vara en församling, ett postnummerområde eller ett område som gruppen själv ritat in på en karta.

LEA-underlaget från SCB ger svar på:

  • Hur många bor i byn?
  • Vilka företag och arbetsplatser finns?
  • Hur stora utgifter och inkomster har vi? 
  • Vilka varor och tjänster konsumeras? 
  • Hur mycket av konsumtionen som sker i lokalsamhället ”läcker” ut?
  • Var finns det utrymme att stärka den lokala självförsörjningen?

 

”Den lokalekonomiska analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt. För att stimulera samarbete mellan t.ex.privat, offentlig och ideell sektor är ofta ett lokalt perspektiv på ekonomin viktigt.

En annan viktig sak att lyfta fram här i början är att en lokal ekonomisk analys leder till en rapport, som kan vara värd flera miljoner kronor för den lokala marknaden. Rapporten är mycket lik en ekonomisk marknadsundersökning och många kan ha glädje av den: politiker,företagare, kommunala organ, ideella föreningar och så vidare. Rapporten tillhör hela lokalsamhället och därför bör alla ha rätt att använda den! Dessutom kan lokal ekonomisk analys med fördel ligga till grund för upprättande av lokala handlingsplaner!”

Ur ”LEA – metodbok”