Sök på webbplatsen


Pilotbygderna

 

Knivsta kommun - Husby Långhundra

Husby Långhundra påbörjade sin LINN-resa hösten 2012. De är också först ut med att ha färdigställt sin lokalekonomiska analys (LEA). LEAn utmynnade i ett antal projektidéer, bl.a. vill man uppföra en handelsplats som ska bli knutpunkt för bygden och ett lyft för den lokala ekonomin. I handelsplatsen ska det finnas plats för livsmedelsbutik samt ett antal mindre företag.  För det ändamålet har man startat en "crowdfunding"-kampanj (eller folkfinansieringskampanj). Kampanjen går ut på att så många som möjligt ska vara med att bidra ekonomiskt till att finansiera handelsplatsen. I LEAn har man också inriktat sig på energifrågor och har åkt på studieresor för att studera biokol och gengasanläggningar. Målet är att kunna producera energi till sin bygd i sin bygd.

 

Sigtuna kommun - Sigtunahalvön

Sigtunahalvön sträcker sig från Vassunda i norr till Sigtuna i söder. Deras lokalekonomiska analys (LEA) blev klar i slutet av april. För att förankra projektidéer på ett tidigt stadium så gick man ut med en enkät till invånarna i bygden. I den frågade man vad invånarna ansåg vara viktigt att arbeta vidare med. Arbetsgruppen fick många intressanta svar, bl.a. fanns önskemål om en butik där man kan erbjuda lokalproducerade produkter, ett äppelmusteri  där invånarna och andra kan musta sina äpplen och fibernät. För att arbeta vidare med idéerna så har arbetsgruppen börjat med att införskaffa en musterimaskin. Genom goda kontakter med Wenngarns Slott har man fått en lokal på slottsområdet där musterimaskinen kan stå. Men för att musten ska kunna hålla utan att frysas in finns planer på att skaffa en maskin för pastörisering och möjligtvis även för bag in box. För detta ändamål har arbetsgruppen påbörjat en crowdfundingkampanj  för att få så många som möjligt att bidra ekonomiskt till att finansiera detta. Tanken är att de som är med och bidrar får musta sina äpplen gratis när maskinen väl finns på plats.

 

Tierps kommun - Tobo

Tobo är den minsta av pilotbygderna och LEA-området innefattar 598 invånare. Tobo blev pilotbygd först våren 2013 och färdigställde sin lokalekonomiska analys (LEA) i slutet av april. I Tobos LEA har man lagt stor vikt vid utvecklingsområden och visioner. Några av projektidéerna innefattar konst och kultur där Tobo har mycket att erbjuda. Även mötesplatser för företagare och invånare är en viktig del. Tanken är att LEAn ska ligga till grund för ett stormöte där invånarna med all fakta i handen kan bestämma vilken väg de vill att Tobo ska gå och vilka satsningar som är mest angelägna.

 

Uppsala kommun - Storvreta

Storvreta är en tätort i Uppsala kommun, 15 km norr om Uppsala. Utvecklingsgruppen i Storvreta har stor erfarenhet av lokala utvecklingsprojekt och har exempelvis tidigare startat en lokaltidning vid namn Storvretabladet. Här ligger mycket fokus på energi- och hållbarhetsfrågor. Deras lokalekonomiska analys blev klar i slutet av april. LEAn utmynnade i ett antal projektidéer som exempelvis byggandet av ett kraftvärmeverk för biobaserad produktion av värme och el, odling och skogsträdgårdar samt en utveckling av det lokala sociala ansvaret.

 

Östhammars kommun - Öregrund/Gräsö

Öregrund och Gräsö är den största av piilotbygderna med sina 2 712 invånare. Det här LEA-området ligger vid havet 80 km nordöst om Uppsala. Stadens läge vid havet gör att befolkningen nästan fördubblas under sommarmånaderna. En utmaning pilotbygden står inför är att få fler att bli permanentboende i Öregrund/Gräsö så att den lokala ekonomin kan utvecklas även under vinterhalvåret. I deras LEA skulle tyngdpunkten ligga på att presentera olika utvecklingsområden inom satsningar för barnfamiljer, turism och fritidsaktiviteter. Tyvärr har projektgruppen, efter några omorganiseringar - avslutat sin LEA i förtid. Det kommer alltså inte att presenteras någon lokalekonomisk analys för Öregrund/Gräsö.