Sök på webbplatsen


Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling lanserar projektstödet Utvecklingscheckar!

Utvecklingscheckar- ett verktyg för att ta tillvara och samla kraften i Upplandsbygd! Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har under en begränsad period våren och sommaren 2016 fått möjlighet att dela ut projektstöd i form av Utvecklingscheckar på max 50 000 kr enligt det regelverk som rådde under programperioden 2007-2014 i Leader Upplandsbygds område. Ansökningarna kommer att hanteras löpande tills pengarna är slut.