Sök på webbplatsen


Ungdomscheck - Hälsosammare Björklingebor!

Idéen kom när vi gick ut med en enkät då många ungdomar önskade främst ett gym.
Nu är vi en grupp på 5 ungdomar som är med i planeringen och som kommit med önskemål.
Innehållet i projektet kommer att vara:
Starta ett ”light” gym, där vi redan har fått vissa maskiner gratis av boende i bygden.
Dans, erbjuda dans för de som vill prova på (få hyra en instruktör som kommer några veckor)
Frukost, visa förslag och erbjuda enkla o goda frukostar för dom som inte ”hinner” äta .
Ha en hälsovecka på fritidsklubbarna

Föreläsning hälsa, förslag ”bra mat” och ”var sitter skönheten? På ut eller insidan?”

 Projektet får godkänt med motiveringen:
"Att ungdomar äter fel och tränar för lite är ett stort problem. Projektet kommer förhoppningsvis att leda till ökad livskvalitet, goda insikter om ett hälsosamt liv samt till en samverkan kring något mycket konstruktivt för ungdomarna i bygden. Ungdomsgruppen bifaller sökt belopp"

Projektinformation

Projektperiod:
2011-03-24 - 2011-08-31
Diarienummer:
SUB 2011-05
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Björklinge Actionsportförening
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
20.000 kronor

Mål