Sök på webbplatsen


Välkommen till Leader Upplandsbygd

Denna hemsida avser föregående programperiod 2007-2013

 

Från och med våren 2016 kommer det gå att söka nya stöd via den nya föreningen Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.


Besök www.upplandsbygd.se och läs mer!

 

För exempel på vilka projekt vi stöttat - se fliken "Beviljade Projekt"

Leader är ett sätt att finansiera genomförandet av utvecklingsidéer på landsbygden. Pengarna kommer från EU, staten och från de deltagande kommunerna. Frivilligorganisationer och näringsliv deltar med medfinansiering.

Leader har under denna programperiod funnits över hela Sverige och Europa och utgjort en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 

Vi har nu lämnat över arbetet med kommande programperiod till den nya föreningen Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling, för mer information om detta - se under fliken "Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020"