Sök på webbplatsen


Länkar & tips

ANDRA LEADEROMRÅDEN

I Sverige finns över 60 Leaderområden. Upplandsbygds närmaste grannar är Nedre DalälvenUROSS (Utveckla Roslagen och Stockholm Skärgård) och Norra Mälarstranden. Se Jordbruksverkets lista över alla aktiva Leaderområden i Sverige med länkar till deras hemsidor. 

 

EU

Landsbygden utgör 91 % av hela EU. Landsbygdsutvecklingen är därför ett mycket viktigt politikområde. Läs mer om politiken för landsbygdsutveckling 2007-2013 på EU-kommissionens hemsida om jordbruk och landsbygdsutveckling. Mer information om de olika stödmöjligheter som finns inom EU hittar du på EU upplysningens hemsida.

Se filmen här om Leader inom EU! 

SVENSKA STATEN

Leader sorterar under Jordbruksdepartementet. Läs mer om regeringens mål och prioriteringar i ”Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013” på regeringens hemsida. Verkställande myndighet är Jordbruksverket. Läs mer om Leader och hela landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets hemsida.

 

LÄNET

Alla av LAG godkända projekt måste också formellt godkännas av Länsstyrelsen innan ett Leaderprojektstöd kan beviljas. Det går också bra att vända sig direkt till Länsstyrelsen för andra slag av finansiellt stöd. Läs mer om projekt- och företagsstöd från Länsstyrelsen

 

KOMMUNEN

Finansieringen till Leader kommer från EU, stat och kommuner. 5 kommuner är involverade i Leader Upplandsbygd; Tierps kommun, Östhammars kommun, Uppsala kommunSigtuna kommun och Knivsta kommun

 

Innovation genom mångfald

Här kommer en rykande färsk metodbok om hur ni konkret kan arbeta med innovation och mångfald! Den utgår från ett mycket lyckat pilotprojekt som genomfördes förra året i Uppland med goda resultat (finansierat av bl.a. projektstöd via länsstyrelsen, kommuner, arbetsförmedlingen, Jordbruksverket).

Metodboken beskriver hur olika företag kan kopplas ihop med ett innovationsteam av nyanlända invandrare för att hitta nya affärsmässiga idéer och utveckla nya produkter och tjänster som skapar sysselsättning på den svenska landsbygden. Modellen kan användas inom olika näringar som turism, energi, kultur, jordbruk mm.

Hämta Metodboken här!

 

Arrangörskapsmanual för kulturella evenamang!

Hela Sverige ska leva - Uppsala län har med finansieringsstöd från en av Leader Upplandsbygds bygdecheckar producerat en Arrangörskapsmanual för kulturella evenemang.

Hämta manual och checklista här!

- Bidragsmanual

- Checklista

 

BREDBAND TILL BYN MED BYLAGSMODELLEN

När marknaden inte vill och statens pengar inte räcker till måste man ta saken i egna händer om man på landsbygden skall få tillgång till bredband med hög överföringskapacitet där både Internet, telefoni och TV kan samsas. Idag har mer än 600 byar i Sverige byggt sina egna nät och har kopplats mot stadsnät och andra nätägare. 

Läs mer om hur man kan gå till väga - och hur Leader kan komma in i processen!

 

HITTA NÄTVERK OCH INSPIRATION!

Här är nätupplagan av Regionförbundets broschyr "Från idé till affär" där alla offentliga företagsfrämjande organisationer i Uppsala finns listade med länkar.