Sök på webbplatsen


Vad är Upplandsbygd?

Leader Upplandsbygd drivs av den ideella föreningen Upplandsbygd. Föreningen har en styrelse som kallas LAG – Local Action Group. LAG består av 18 ledamöter varav 6 offentliga, 6 ideella och 6 från privata näringslivet. LAG beslutar om projektstöden och utses på föreningens årsmöte. Sammansättningen styrs av föreningens stadgar samt de regler och anvisningar som EU och Sverige satt upp.

Strategin

Leader Upplandsbygd har en utvecklingsstrategi. Den arbetades fram av en mängd lokala aktörer under 2007-2008 och har godkänts av Länsstyrelsen. Utvecklingsstrategin är Leader Upplandsbygds grund och LAG ansvarar för att strategin följs och att organisationen arbetar på rätt sätt för att nå så bra resultat som möjligt. Strategin finns också i kort-version. Klicka här för att se den.

Kansliet

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli, som är beläget i Österbybruk. För att kontakta kansliet, klicka här!

LAG-grupp / styrelse

Ordförande: Cecilia Carlqvist, Uppsala kommun
Vice Ordförande: Gun Eriksson, Sigtuna kommun

Birgitta Söderberg
Catarina Deremar
Christer Grundström
Karolina Vessby
Lars Blanksvärd
Lars Hellquist
Margaretha Olsson
Micael Rydstedt
Niklas Björkegren
Torolf Lönnerholm
Zahra Abdi Osman
Åke Clason
Åsa Sikberg