Sök på webbplatsen
Associationsformer för projekt

  • Ideell förening: De flesta lokala utvecklingsgrupperna är ideella föreningar. Kännetecknande för dem är att de arbetar efter efter demokratiska principer och har en öppen medlemsanslutning. Medlemmarna betalar inga insatser, men vanligtvis en årlig medlemsavgift. När ideella föreningar börjar bedriva ekonomisk verksamhet väljer en del att starta en ekonomisk förening eller ett aktiebolag skilt från den ideella föreningen.
  • Ekonomisk förening: En ekonomisk förening ska främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. Medlemmarna kan delta i verksamheten som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att nyttja föreningens tjänster. Medlemmarna är inte personligt betalningsansvariga för föreningens skulder utöver insatsen. Det är vanligt att bilda en ekonomisk förening kring enskilda verksamheter i en bygd. Många förskolor, bensinmackar, vindkraftverk, fiberbredband och landsbygdsbutiker är ekonomiska föreningar.
  • Aktiebolag: Kännetecknas av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital. Associationsformen aktiebolag kan användas för många olika ändamål, stort som smått. Det finns exempel på aktiebolag som driver hotell och friskola, stödjer företag och företagande, förvaltar lägenheter, äldreboende, skola, turistanläggning m.m.
  • SVB, aktiebolag som inte drivs i vinstsyfte: Aktiebolag med begränsad vinstudelning på det insatta aktiekapitalet. Vanliga aktiebolag har till syfte att generera vinst på insatt kapital, medan ett svb bolag skapas för ett ideellt syfte. Reglerna syftar bl.a. till att säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i bolaget.
  • Bygdebolag: Ett bygdebolag drivs för att stärka bygden. En allmännyttig ideell politiskt obunden förening där alla i bygden kan vara medlemmar som verkar för bygdens bästa kan starta ett aktiebolag där föreningen har röstmajoritet. Aktieägarna är medlemmar i föreningen. Vinst återinvesteras. Bolaget konkurrerar inte med befintliga företag i bygden utan utvecklar och stödjer dem. Bolaget är ett svb-bolag (aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning).
  • Samfällighetsförening: en samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är vägar, grönytor, lekplatser, garage, skogsområden m.m.
  • Stiftelse: Tidigare var det vanligt att det skapades stiftelser kring större fastigheter och förmögenheter som donerats för bestämda ändamål. Att starta en stiftelse för att stötta samhällsutveckling hör till ovanligheterna idag. Ofta utgörs grundkapitalet av donationer och avkastningen av kapitalet som tillförs stiftelsen delas ut.
  • Fond: Består av hopsamlade medel, ofta donationer och gåvor som avser att stödja ett visst ändamål. En fond är ingen självständig associationsform utan kan bestå av en stiftelse eller ekonomisk förening.