Sök på webbplatsen


KnivstAkademin

Umgänget mellan yngre och äldre har minskat i samhället. Vi lever inte längre likt man gjorde förr med t. ex flergenerationsboende som familjens boendeform. Vi flyttar längre bort från mormor och farfar. De äldre har massor av erfarenhet att dela med sig av till de yngre och vice versa. Genom KnivstAkademin kommer ungdomar och äldre att träffas. Ungdomarna ska bl.a. intervjua de äldre om livsstil och värderingar. Detta kommer förhoppningsvis att minska generationsklyftorna och man ökar förståelsen för varandra.

 


Beslutsmotivering: Beslutsmotivering: Genom KnivstAkademin kommer ungdomar och äldre träffas vilket kommer att minska generationsklyftorna och man ökar förståelsen för varandra. Leader Upplandsbygd uppmuntrar till mer delaktighet från unga och gamla samt Knivsta hembygdsgille i projektet och ser gärna en fortsättning och utveckling av modellen.

Hemsida: http://www.knivstakademin.se
Kontakt: Projektledare Ulrika Forsberg, 073 689 57 85, ulrika (@) dramadam.se

Projektinformation

Projektperiod:
2010-01-28 - 2010-12-31
Diarienummer:
LUB-2010-02
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Knivsta kommun
Projektägare:
Knivsta kommun
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
130 355 kronor

Mål