Sök på webbplatsen

Lokal kapitalförsörjning

Många lokala utvecklingsgrupper har idéer om hur de vill utveckla sin bygd. Idéerna kan handla om allt från att behålla skolan och värna kulturlandskapet till att få behålla sin lanthandel. För att förverkliga visionerna krävs kapital. En viktig faktor är att få pengarna i bygden att ingå i ett lokalt kretslopp för att på så vis stimulera en hållbar utveckling. Lokal kapitalförsörjning innebär att man i ett avgränsat geografiskt område samlar kapital i någon form av lokal fond, ekonomisk förening eller aktiebolag för att investera i bygdens utveckling. Det handlar om hur sparpengar som finns i bygden hos invånarna, föreningarna och företagen kan organiseras i lokala kretslopp av pengar. Detta är ett smart och hållbart sätt att finansiera och få inflytande över bygdens utveckling som dessutom leder till en hållbar lokalekonomisk utveckling, ökad lokal sysselsättning och förbättrad livskvalité på landsbygden.