Sök på webbplatsen


Det praktiska arbetet

Projektet består av fem delar med underaktiviteter:

                                                             1.   Goda-exempel-workshops

                                                             2.   LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder                          

                                                             3.   Uppföljning Utvecklingsplaner

                                                             4.    Studiebesök

                                                             5.   Informationsinsatser

 

Projektet har överfört uppdraget för den "nationella temagruppen för lokal kapitalförsörjning" (Landsbygdsnäätverkets telagrupp) till en lokal nivå, där man vill arbeta med samma uppdrag men ur ett lokalt/regionalt perspektiv:

 • Tydliggör problematiken kring kapitalförsörjning till sociala och kommersiella lokala utvecklingsprojekt.

• Ta fram en samlad bild över hur olika lokala utvecklingsprojekt fått fram risk- och lånekapital och hitta lärande exempel.

• Undersök om de exemplen är överförbara till våra bygder och vilka lärdomar som kan dras.

 • Överförbara lärdomar dokumenteras i form av metoder för att samla kapital till lokala investeringar. Dessa presenteras i ett häfte som distribueras till alla lokala utvecklingsgrupper inom Upplandsbygds område.

 

 Det finns många aktörer som arbetar med detta. Vi kommer att eftersträva kontakt och nätverkande med dessa - exempelvis Omställning Sverige, HSSL, Fjällbete, Sala-Heby Lokalkapital, Trångsviksbolaget, NALLE, Arbetsgruppen Bygdebalans, Tematiska arbetsgruppen för lokal kapitalförsörjning, Lokalekonomerna med flera.