Sök på webbplatsenBankerna

Ekobanken

Ekobanken är en etisk och social medlemsbank som vill bidra till samhället och till en ny bankkultur. Banken lånar främst ut till verksamheter som är idéburna, tillhör den sociala ekonomin, är av betydelse för lokalsamhället eller har ekologiska mål. Det mesta av Ekobankens utlåning går till skolor, ekologisk odling och matproduktion, ekobyar, förnybar energi, rättvis handel, konstnärlig verksamhet m.m. Banken ger också lån till lokala småföretag av betydelse för lokalsamhället. Ekobanken är den svenska representanten för en rörelse som kallas "Social Banking". Typiska kännetecken för "Social Banking" är transparensen i utlåningen, att inte arbeta för vinstmaximering och ett aktivt samhällsengagemang.

JAK Medlemsbank

JAK står för Jord, Arbete och Kapital. Rättvisa och hänsyn till människor och miljö är en del av JAK medlemsbanks ideologi. Etik och moral i ekonomin betyder medmänsklighet och solidaritet, respekt för naturen samt ett ansvar inför kommande generationer. Hos JAK medlemsbank är det medlemmarna som står för kapitalet, vilket innebär att banken är ekonomiskt oberoende. Den som sparar i JAK medlemsbank får ingen ränta, men kan längre fram låna pengar till bättre villkor. Det innebär att ingen tjänar på andras lån. Var och en ansvarar själv för sitt sparande och lånande. Den som vill hjälpa någon att få lån till goda villkor kan spara pengar i JAK medlemsbak och låta denne dra nytta av sparprestationen, så kallat stödsparande. Den som sparar i ett stödsparande har tillgång till sina pengar hela tiden, samtidigt som ett låneutrymme skapas som någon annan kan använda.

Sparbankerna

Sveriges drygt 60 sparbanker runt om i landet är banker med gemensam värdegrund baserad på ett lokalt samhällsengagemang. Varje Sparbank har i sin verksamhetsidé inbyggt ett hållbart sätt att bedriva bank, till exempel genom att se till att pengarna kommer till nytta för sparbankens verksamhetsområde genom den lokala kreditgivningen. En sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker vilka har lokala bankkontor. Sparbankerna har inga enskilda ägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. En sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.