Sök på webbplatsen


Få Ängby Park Levande

Projektet syftar till att alla som ägnar sig åt musik, teater, dans ska här kunna möta publik och samtidigt erbjuda de som vill att bara umgås till lokala förmågor på scenen. En etablerad park kan erbjuda säsongsjobb som idag inte finns. Renovering av de fyra byggnaderna är grundkrav för att kunna nyttja parken som idag är förfallen. Alla åldrar ska kunna mötas under organiserade såväl som spontana former under stora delar av året i Ängby park. Flera företag har påvisat bristen på en samlingsplats för såväl personalvårdande som externa/utåtriktade möten. Knivsta har idag få eller ingen miljö utöver restauranger dit vuxna kan ta sig, den miljö där alla åldrar & etniska bakgrunder kan mötas kommer att finnas här.

Att engagera Knivstaborna att verka för sin hembygd & aktivt delta i våra ungdomars, såväl som vår egna och våra äldres aktiva fritid.

Att attrahera turister & kulturgourméer till Knivsta.

 

Beslutsmotivering: Projektet kan bli överbryggande och skapa nya starka
nätverk i en växande Knivsta kommun.


 Kontaktperson: Håkan Eriksson, 0709-624500, h.s.eriksson@telia.com

Projektinformation

Projektperiod:
2011-03-01 - 2013-12-31
Diarienummer:
LUB-2011-002
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Knivsta
Projektägare:
Knivsta IK
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
600 000 kronor

Mål