Sök på webbplatsen


Odling, mat och måltid

I bruksområdet har åtta organisationer och företag gått samman för att driva ett projekt fram till och med år 2011. I projektet ska gamla odlingsmetoder praktiseras t ex med hjälp av hästdragna redskap och genom odling på 1800-talssätt i orangeriträdgården. Wärdshuset Gammel Tammen ska servera måltider med smakprov ur menyer från förr uppdukat på porslin som keramikerna tagit fram efter gammal förebild. Föredrag, visningar och studiebesök ska öka deltagarnas och besökares kunskap om mathållning både i herrgården och arbetarbostäder ur ett historiskt perspektiv. Man vill inleda ett samarbete för att undersöka hur äldre tiders odlings- tillverknings- och samkvämsmetoder kan ge en kunskap om hur vi idag kan organisera vårt samhälle på ett hållbart och miljösmart sätt. Genom att koppla samman sina olika verksamheter vill projektet skapa spännande och utbildande verksamheter och evenemang med utgångspunkt i den historiska miljö som Österbybruks bruksområde utgör. Syftet är att förlänga turistsäsongen och öka antalet besökare i herrgårdsområdet. Projektet arbetar i Österbybruk, Östhammars kommun.

 

 

Beslutmotivering: Projektet är mycket väl förankrat och innebär ett utökat och innovativt nätverkande. Projektet har goda förutsättningar för att bidra till utveckling av nya entreprenörer. Projektet kommer också att leda till ökad kunskap kring den lokala kulturhistorian. Man kommer aktivt att arbeta för ett miljövänligt och energibesparande tänkande vad gäller odling, mat och måltid.

Kontakt: Katarina Persson, 073-73 90 219, kakelkonst@swipnet.se


Projektinformation

Projektperiod:
2009-02-02 - 2011-12-31
Diarienummer:
LUB-2009-002
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Föreningen Orangeriträdgården i Österbybruk
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
450 000 kronor

Mål