Sök på webbplatsen


Affärsutvecklingscheckar - Ska stimulera företagande och samverkan

Ansökningstiden har gått ut och det går tyvärr inte att söka fler checkar under denna programperiod!

 

 

Är ni en grupp företagare och föreningar som vill göra en snabb punktinsats för att förbättra förutsättningarna för företagande för er och andra i området? I så fall har ni möjlighet att söka Leader Upplandsbygds Affärsutvecklingscheck!

Landsbygden består inte bara av lantbruks- och skogsföretag, utan av många andra små och medelstora företag. Det handlar om allt från små industrier till en rik flora av olika hantverkare. Till det lokala näringslivet hör också affärer, restauranger, bensinmackar, kiosker, turistföretag, konsultföretag, åkerier, produktion av lokal mat, Bo på lantgård, hästturism eller andra turistaktiviteter. Upplandsbygd vänder sig till alla mindre företag på landsbygden.

Stödet kan t ex användas till:
~ Marknadsföring av arrangemang/evenemang
~ Mindre marknadsstudier – kontaktskapande åtgärder
~ Gemensamma marknadsföringsinsatser av nätverk/företagare i samverkan
~ Kompetensutveckling i det sökande nätverket och/eller kunderna/kanalerna
~ Affärsidéutveckling (för företag och organisationer i samverkan)

Syftet med affärsutvecklingschecken är att stimulera till nytt företagande, nya produkter och arbetstillfällen i Leader Upplandsbygds område.

En ”check” hos Leader Upplandsbygd kan likställas med ett mini-Leaderprojekt, där handläggningen och förfarandet är förenklat. Stöd lämnas med högst 50 000 kr och sökanden finansierar själv projektet med minst lika mycket i form av ideellt arbete, material, lokaler eller kontanter.