Sök på webbplatsen


Natur- och Miljöcheckar - Ska utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd

Ansökningstiden har gått ut och det går tyvärr inte att söka fler checkar under denna programperiod!


Är ni ett nätverk som vill göra en punktinsats för att förbättra miljön och landsbygden i Upplandsbygd? Vill ni utveckla naturturismen i området? Utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd, tillgängliggöra naturen samt stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion? Då kan ni söka Leader Upplandsbygds ”Natur- och miljöcheck”!

En ”check” hos Leader Upplandsbygd kan likställas med ett mini-Leaderprojekt, där handläggningen och förfarandet är förenklat. Stöd lämnas med högst 50 000 kr och sökanden finansierar själv projektet med minst lika mycket i form av ideellt arbete, material, lokaler eller kontanter.

Projekttiden för en check kan löpa som längst till 2014-08-31. Per det datumet måste alltså projektet vara genomfört och slutredovisat.