Sök på webbplatsen


Hur kan landsbygden utvecklas?

Dialog kring preliminära slutsatser från utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013. Seminarium den 17 maj 2016 i Stockholm.

Forskargrupperna som genomför slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 skall redovisa sin slutrapport vid halvårsskiftet 2016. I början av maj finns en preliminär slutrapport. Vid ett heldagsseminarium i Stockholm diskuteras slutsatser och rekommendationer utifrån denna preliminära rapport. Vi ser fram emot en dag med ömsesidigt lärande mellan utvärderarna och andra aktörer med intresse för landsbygdsutveckling och en politik för smart och hållbar tillväxt för alla.

 

Boka in dagen nu. Mer info kommer!

 

Arrangör: Jordbruksverkets utvärderingssekretariatPDF