Sök på webbplatsen


Historic Rally Events

Projektets syften är att bredda lokalt företagande och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi, förbättra livskvaliteten för lokalbefolkningen och att öka internationell och nationell turism inom regionen Upplandsbygd.

 

Beslutsmotivering: Projektet har goda möjligheter att öka internationell och nationell turism inom regionen. Styrgruppen uppmanas att arbeta aktivt med förankring och ett underifrånperspektiv genom kontakt med lokala föreningar och företagare. Projektet uppmanas även att verka för att minimera miljöpåverkan.

 

Kontaktperson: Philip Wayer, 076-1764344, philip@hsra.se

Projektinformation

Projektperiod:
2011-01-07 - 2012-12-03
Diarienummer:
LUB-2010-036
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Historic Scandic Rally Association
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
400 000 kronor

Mål