Sök på webbplatsen


Växtnära kompetens

 Syftet med projektet är att ge människor möjlighet att bryta en längre arbetslöshet och få kraft att tro på sig själva och att finna en mening genom att vara delaktiga i en process. Genom projektet kommer Svenska kyrkan i Märsta att skapa mångfald, bidra till att förbättra jämställdheten, öka sysselsättningen och få långtidsarbetslösa människor från jordens alla hörn i arbete och på så sätt också utveckla landsbygden. Vi kommer att tillvarata odlingskunskap från exempelvis Irak, Indien, Östafrika och Centraleuropa. I dessa länder finns en annan syn på odling. Projektet kommer att integrera personer med utländsk bakgrund i samhället och arbetslivet. Vi behöver också skapa kanaler för att få ut lokalt producerade produkter på marknaden. Det kan vi exempelvis göra genom att i nätverket hitta former för detta.

 

 

 Beslutsmotivering: LAG bedömer att det finns möjligheter till nya odlingsformer och att samarbeten mellan olika kulturer främjas. Projektet har ett bra nätverk och en tydlig struktur på hur de ska driva projektet tillsammans med sina samarbetspartners. Projektet tillvaratar kompetens från andra delar av världen. 


Kontaktperson: Carina Hedin, 076-5479359, carina.hedin@svenskakyrkan.se

Projektinformation

Projektperiod:
2010-11-01 - 2013-10-31
Diarienummer:
LUB-2010-017
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Sigtuna kommun
Projektägare:
Märsta kyrkliga samfällighet, Grogruppen
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
600 000 kronor

Mål