Sök på webbplatsen


Ungdomscheck - Konsert i Knivsta

Från projektbeskrivningen kan vi läsa:
Det finns många ungdomar i Knivsta. En del är med i olika idrottsföreningar, men de övriga har inte mycket att göra på fritiden. Det händer att många har fester där alkohol förekommer, i brist på alternativ.  

Vi är en grupp ungdomar som skulle vilja ha någon slags drogfri sysselsättning för ungdomar i Knivsta. Därför har vi funderat på att skapa någon slags aktivitet som alla ungdomar kan ta del av och erbjuda något som inte hör till vår vardag i Knivsta.

En sådan aktivitet skulle kunna vara att anordna en konsert med band, gärna med anknytning till Knivsta. Tanken är att det ska vara underhållande och ge ungdomar en givande sysselsättning samt att ge bandet en lite större beundrarskara

Ett musikarrangemang skulle kunna vara en inledning som väcker intresse och som lockar många att söka sig till andra kommande arrangemang. Vi har funderingar på att ordna andra arrangemang längre fram.

För konserten har vi tänkt hyra Kupolen, en lokal med en liten scen, i Knivsta. Vi ska ha ett par band som uppträder live och kanske någon annan slags underhållning, t.ex. en fakir. Arrangenget ska givetvis vara drogfritt.

 

Beslutet löd: Projektet Konsert i Knivsta får godkänt på sökt belopp då det är ett projekt av ungdomar för ungdomar som syftar till att skapa fler meningsfulla aktiviteter i Knivsta. Projektet kommer att visa andra ungdomar att man kan skapa mötesplatser och evenemang på egen hand.
Ungdomsgruppen vill dock ha som villkor att projektgruppen ska ta fram en liten arrangörsguide – med information om vilka man ska kontakta, vad man ska göra innan och under/efter ett evenemang och tips till de som eventuellt skulle vilja göra något liknande.

Projektinformation

Projektperiod:
2010-09-01 - 2011-01-31
Diarienummer:
2010-009
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Knivsta Video
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
17500 kronor

Mål