Sök på webbplatsen


Affärsutvecklingscheck - Cykelresor i Vallonbruksbygd

Sammanfattning: Projektets mål är att kunna erbjuda besökare cykelpaket. Flera lokala aktörer samverkar och gynnas av att kunna erbjuda paketen. Det bidrar till fler gästnätter, förlängd turistsäsong, ökade intäkter för ortens föreningar och utveckling av miljövänlig turism. Framöver hoppas man sätta ihop temapaket med andra lokala aktörer och på så vis få konceptet att växa. Projektet får ersättning för ett ”startstall” om 10 st cyklar vilket medfinansieras med ideell arbetstid.

 

Kontakt: Marie Gustavsson, 070-5356086, simbadet.marie@telia.com

Projektinformation

Projektperiod:
2010-05-12 - 2010-06-01
Diarienummer:
LUB-2008-004-03
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Österby simbadsförening
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
20 000 kronor

Mål