Sök på webbplatsen


Bygdecheck - Välkomnande infarter i våra tätorter

Projektet avser att få till en attraktiv välkomstskyltning vid infarterna till Alunda, Gimo, Österbybruk, Östhammar och Öregrund. Vidare ska också förslag tas fram på hur föreningar och evenemang kan synliggöras i anslutning till infarterna.

 

Projektet får bifall då det är nytänkande! Vi ställer oss positiva till idéer som handlar om att förbättra förutsättningar för bygder. Detta kan dessutom leda till att föreningar och kommande events synliggörs på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

 

Kontaktperson: Projektledare Kirsi Mikkonen, kirsi@foretagisamverkan.se, 0730699909

Projektinformation

Projektperiod:
2014-05-05 - 2014-08-31
Diarienummer:
LUB-2009-004-80
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Företag i Samverkan Östhammar
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
50 000 kr

Mål