Sök på webbplatsen


Affärsutvecklingscheck - Marknadsföring Ulva Kvarn

Sammanfattning: Ulva Kvarn är en viktig oas för både närområden och staden. Projektet ämnar till att ta fram och trycka en stor upplaga av en gemensam informationsfolder i marknadsföringssyfte där man beskriver områdets historia och berättar om de olika verksamheterna kring Ulva Kvarn. En sådan folder har inte funnits på länge, och nya småföretag och verksamheter har tillkommit som kan vara av intresse för både gamla och nya besökare. Projektet får ersättning för tryckkostnader och medfinansieras med ideell arbetstid.

Kontakt: Anita Kenneman, 070-1919616, anita@ulven.nu

Projektinformation

Projektperiod:
2010-05-12 - 2010-12-31
Diarienummer:
LUB-2008-004-04
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
UHH – Ulva Kvarn Hantverk och Hyresförening
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
20 000 kronor

Mål