Sök på webbplatsen


Bygdecheck - Skymning i Vallmark

Projektets syfte är att arrangera ett årligen återkommande äventyr för barn i skog och mark med inspiration av fornnordisk mytologi. Som medaktörer krävs minst lika många vuxna som barn. Barnen delas upp i grupper och får utföra olika uppdrag, utsättas för prövningar och leta efter föremål. Samarbete premieras. Uppgifterna varieras beroende på intresse och förmåga. Med projektet hoppas man väcka intresse för historia, litteratur och hantverk redan i ung ålder och att inspirera barnen till att skapa sina egna äventyr istället för att matas med intryck. Projektet får ersättning för rekvisita, tyg till dräkter, masker, dräktutsmyckning och säkerhetsmaterial (första hjälpen och brandskydd) och medfinansieras med ideell arbetstid.

Kontakt: Emmy Sundström, 0732-437866, vallmark@dracoargenteus.se

Projektinformation

Projektperiod:
2010-07-08 - 2010-08-27
Diarienummer:
LUB-2009-004-05
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Draco Argentus
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
10 250 kronor

Mål